Pani Anna Sylwia Jastrzabek sa narodila pred 43 rokmi s vážnym poškodením zraku. Aj tak bola aktívna a mala aj veľmi zaujímavú prácu, ktorú môžu robiť iba slepí ľudia. Pracovala vo firme na skartáciu tajných dokumentov. Teraz už pani Anna pol roka vidí a o prácu tak prišla, nie je to pre ňu ale zlá správa, prácu vymenila za zrak a nové možnosti a príležitosti.

Pacientka bola opakovane na transplantácii rohovky, po operáciách však vždy videla iba krátkodobo. V októbri 2015 jej primár Stodůlka implantoval umelú rohovku a pani Anna sa tak stala jednou z desiatok pacientov, ktorým touto operáciou lekári z Gemini vrátili zrak. Pred niekoľkými dňami prišla do Zlína na kontrolu, s výsledkami sú lekári aj pacientka spokojní.