Pacientka sa o Gemini dozvedela od svojho kolegu z Monaka, ktorý bol v minulosti pacientom prím. Stodůlky. Po úraze, ktorý Aliona utrpela koncom júna tohto roka, hľadala kliniku, kde by si nechala vykonať zložitý zákrok, ktorý by napravil škody spôsobenej fyzickým poranením oka. Na základe kolegovho odporúčania sa Aliona vydala za prím. Stodůlkou do Zlína.

Po zložitej operácii a niekoľkých pooperačných kontrolách odišla späť domov do Monaka, ale už na jeseň zamieri znovu do Zlína, aby tu podstúpila kontrolu. Vďaka operácii na klinike Gemini nemá žiadne trvalé funkčné alebo estetické obmedzenia a môže sa ihneď vrátiť do práce v Monaku, kde pracuje v architektonickej kancelárii.