Operácia očí laserom

Dnešné moderné lasery umožňujú šetrne odstrániť očné chyby ako krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť, vrátane možných kombinácií s astigmatizmom. Teraz je možné laserom operovať aj tzv. plachozrakosť, teda potrebu okuliarov na čítanie, ktorá sa často objavuje vo veku nad 40 rokov.

Operácia očí laserom – viac informácií.

Operácie sivého zákalu

Je veľmi častým ochorením očí predovšetkým vo vyššom veku. Zákal šošovky bráni tvorbe kvalitného obrazu na sietnici. Jedinou možnou liečbou je výmena zakalenej šošovky za umelú vnútroočnú šošovku. V ČR oční chirurgovia operujú každý rok viac ako 70 000 sivých zákalov. Naše pracovisko je vďaka prim. STODŮLKOVI známe operáciami sivého zákalu mikrorezom.

Viac o operácii sivého zákalu.

Liečba sietnice

Vitreoretinálne centrum očnej kliniky GEMINI poskytuje diagnostiku a liečbu chorôb sietnice a sklovca. Vedúcim centra je špičkový vitreoretinálny chirurg MUDr. Pavel Čejka. Ďalším členom vitreoretinálneho tímu je aj MUDr. Jaroslav Polišenský. Všetky vyšetrenia a operácie vykonávame ambulantne. Operácie vykonávame tak v pracovných dňoch, ako aj v dňoch pracovného pokoja – podľa časových možností a priania pacienta.

Viac o liečbe sietnice.

Liečba plachozrakosti

Máte problém s čítaním na blízko? Potom môžete trpieť presbyopiou (plachozrakosťou). V období nášho života – okolo 40- 50 rokov – nám začínajú komplikovať zmeny v našom videní každodenné úkony, ako je čítanie novín, prezeranie si jedálnych lístkov v reštauráciách alebo písanie sms správ. Ide o prirodzený proces starnutia. S vekom naša prirodzená šošovka v oku stráca pružnosť a schopnosť akomodácie, ktorá nám pomáha zaostriť na predmety v blízkej vzdialenosti. Tejto zmene vo videní sa hovorí presbyopia, čiže plachozrakosť.,

Liečba keratokonu

Slovo je zložené z gréckeho: kerato, tj rohovka (cornea), a konos, tj kužeľ, skosenie. Keratokonus je ochorenie rohovky, pri ktorom sa jej obvyklý tvar guľového vrchlíka v určitej oblasti kužeľovito vyklenie, čo poškodí videnie. Progresia ochorenia závisí od veku pacienta a dĺžky trvania. Čím skorší je začiatok, tým rýchlejší je vývoj ochorenia. Keratokonus postihuje často obidve oči, väčšinou asymetricky.

Viac o liečbe keratokónusu.

Plastické a estetické výkony

Viac