Liečba keratokonu metódou CXL (Cornea Cross Linking)

Slovo je zložené z gréckeho: kerato t.j. rohovka (cornea), a konos, t.j. kužeľ, skosenie. Keratokonus je ochorenie rohovky, pri ktorom sa jej obvyklý tvar guľového vrchlíka v určitej oblasti kužeľovito vyklenie, čo poškodí videnie. Progresia ochorenia závisí od veku pacienta a dĺžke trvania. Čím skorší je začiatok, tým rýchlejší je vývoj ochorenia. Keratokonus postihuje často obidve oči, väčšinou asymetricky.

Keratokonus je dedičné ochorenie a niekedy preskakuje generácie. Zvyčajne začína v puberte a má spojitosť s fenoménom alergia. Šúchanie očí môže spôsobiť urýchlenie vývoja ochorenia. V začiatkoch ochorenia stačí zvyčajne používanie okuliarov. S vývojom ochorenia sa zoslabuje a vyklenuje rohovka, čo spôsobí nepravidelný astigmatizmus. To už nemožno korigovať okuliarmi, preto sa porucha zakrivenia rohovky upravuje nasadením pre vzduch priepustných kontaktných šošoviek. Hoci kontaktné šošovky upravia videnie, nemajú vplyv na zastavenie vývoja ochorenia. Liečba doteraz spočívala v zložitej, rizikovej a nákladnej transplantácii rohovky.

Princíp fotochemického spevnenia rohovky vymyslel nemecký profesor Theo Seiler, ktorý teraz pôsobí vo švajčiarskom Zürichu, ktorý tento postup Dr. Stodůlku na jeseň 2006 naučil. Dr Stodůlka potom navrhol názov metódy CXL, ktorý sa teraz medzinárodne používa. Spevnenie rohovky prebieha v dvoch krokoch. Najprv je tkanivo nasýtené roztokom vitamínu B2 žltej farby a potom ožiarené špeciálnou UV lampou žiarením o vlnovej dĺžke 365 nm. Vzniknuté chemické väzby rohovku bez zhoršenia jej transparentnosti spevnia. Vďaka tomu sa mnoho pacientov môže vyhnúť transplantácii rohovky a podstúpiť liečbu keratokonu podstatne šetrnejšou a bezpečnejšou metódou. Prim. Stodůlka ako prvý v ČR skombinoval zákrok CXL s úpravou tvaru rohovky laserom. V priebehu zákroku sa najskôr laserom upraví tvar oka, ktoré je následne spevnené tak, aby sa jeho tvar stabilizoval. Metódu CXL tiež kombinuje s implantáciou rohovkových implantátov tzv. ringu.

Akcelerovaný rohovkový cross linking

V roku 2011 zaviedol Dr. Stodůlka ako prvý v ČR akcelerovaný rohovkový cross linking, kedy sa doba zákroku skracuje z 30 minút na zvyčajne tri minúty. K zákroku používa klinika Gemini prístroj Avedro KXL zo Spojených štátov. Zákrok sa vykonáva ambulantne a nie je hradený zdravotnými poisťovňami.

Pevné RGP kontaktné šošovky

Gemini očná klinika ponúka aplikáciu pevných RGP kontaktných šošoviek (firmy Hecht Contactlinsen GmbH) na klinike v Prahe – Průhoniciach. Pevné kontaktné šošovky čiastočne kompenzujú nepravidelný tvar rohovky pri keratokone.

Čo sú pevné kontaktné šošovky a aké majú výhody oproti mäkkým kontaktným šošovkám?

 • individuálne zhotovené kontaktné šošovky (na mieru podľa údajov z počítačového videokeratografu)
 • vysokú priepustnosť pre kyslík
 • sú veľmi malých rozmerov (priemer okolo 9,6 mm)
 • veľmi dobrá výmena sĺz pod kontaktnou šošovkou
 • vysoká kvalita videnia
 • žiadne nebezpečenstvo vysychania kontaktných šošoviek
 • veľmi dobrá dlhodobá nositeľnosť
 • menšie nároky na údržbu
 • ľahká manipulácia
 • životnosť 1-2 roky
 • Pevné kontaktné šošovky teda zachovávajú fyziológiu oka oveľa lepšie ako mäkké kontaktné šošovky.

Pre koho sú pevné kontaktné šošovky vhodné?

 • tí, ktorí chcú nosiť kontaktné šošovky denne
 • tí, ktorí ich budú nosiť denne viac než 10 hodín
 • tí, ktorí majú akýkoľvek rohovkový astigmatizmus
 • tí, ktorí majú nepravidelný tvar rohovky (napr. keratokonus, pelucidnú marginálnu degeneráciu, po transplantácii rohovky, po úrazoch rohovky)