Vitreoretinálne centrum Gemini

Vitreoretinálne centrum očnej kliniky Gemini poskytuje diagnostiku a liečbu chorôb sietnice a sklovca. Vedúcim Centra je špičkový vitreoretinálny chirurg MUDr. Pavel Čejka. Ďalším členom vitreoretinálneho tímu je aj MUDr. Jaroslav Polišenský. Všetky vyšetrenia a operácie vykonávame ambulantne. Operácie vykonávame v pracovných dňoch, ale aj v dňoch pracovného pokoja – podľa časových možností a prianí pacienta.

Služby vitreoretinálneho centra