Odlúčenie sietnice

  • rhegmatogénne odlúčenie sietnice (odlúčenie sietnice s trhlinou )
  • trakčné odlúčenie sietnice (odlúčenie komplikujúce napr. diabetickú retinopatiu, poúrazové stavy a pod. )
  • exsudatívne odlúčenie sietnice – v určitých prípadoch pri vnútroočných nádoroch

Zakalenie sklovca

  • krvácanie do sklovca (najčastejšie u diabetickej retinopatie a uzáverov ciev sietnice )
  • obťažujúce sklovcové zákaly spôsobené starnutím sklovca
  • synchysis scintilans a asteroidná hyalóza ( osobitné typy zákalov sklovca neznámeho pôvodu )
  • zakalenie sklovca zápalového pôvodu ( infekčnej a neinfekčnej etiológie )

Ťažké zmeny očného pozadia u diabetika s krvácaním do sklovca.

  • makulárna diera
  • epimakulárna membrána
  • Makulárny edém (opuch centra ostrého videnia sietnice), spôsobený vitreomakulárnou trakciou (ťahom sklovca a sklovcových membrán za sietnicu centra ostrého videnia)

Epimakulárna membrána na reze sietnicou.

Luxácia (posun) naturálnej alebo umelej vnútroočnej šošovky do sklovca

Sprevádza očné úrazy alebo komplikuje operáciu sivého zákalu .