Vonkajšie kryochirurgické metódy (CERCLAGE , PLOMBAGE)

Používajú sa v terapii nekomplikovaných rhegmatogénnych odlúčení sietnice . Môžu sa kombinovať s aplikáciou expanzívneho plynu do sklovcového priestoru. No našom pracovisku využívame expanzívny plyn perfluoropropan C3F8.

Pars plana vitrektomie (20 – gauge PPV)

Možno tiež povedať “stehová vitrektomia” podľa veľkosti rezu (0,9-1,0 mm). Pri tejto technike sa špeciálnym, rýchlo oscilujúcim mikrochirurgickým nožom (vitrektomom) odstraňuje sklovcové tkanivo. Využívame dva základné typy vitrektomov – pneumatický a vysokofrekvenčný, elektrický vitrectom. Pri operácii je možné (podľa potreby) vyplniť sklovcovú dutinu silikónovým olejom alebo expanzívnym plynom. Pri operácii využívame mnohopočetné vitreoretinálne inštrumentárium. K zobrazeniu operačného poľa používame operačný mikroskop so širokouhlým zobrazovacím systémom (BIOM) a prevracačom obrazu (SDI). Indikáciou k tejto klasickej operácii sú komplikované odlúčenia sietnice, trakčné odlúčenia sietnice, komplikované zakalenie sklovca, luxácie naturálnej alebo umelej vnútroočnej šošovky, zložité poúrazové stavy.

Bezstehová pars plana vitrektomia (23 – gauge PPV)

Veľkosť rezu je 0,6 mm. Ide o špičkovú šetrnú operačnú techniku. Operácia trvá zvyčajne 30-40 minút. Veľkosť rezu nevyžaduje uzáver operačných vstupov stehmi. Vykazuje výrazný pooperačný komfort a rýchle hojenie. Medzi základné indikácie patrí operácia makuly (makulárna diera, epimakulárna membrána, makulárny edém) a vybrané zákaly sklovca.

Bezstehová pars plana vitrektomia (25 – gauge PPV)

Bezstehová operácia najmenšími rezmi, vhodná však len pre určité ochorenia. Trvá o niečo dlhšie než vyššie uvedený 23G spôsob operácie. O najvhodnejšom spôsobe operácie bude rozhodnuté po porade s našim očným chirurgom.