Doživotná záruka po laserovej očnej operácii metódou LASIK femtosekundovým laserom Crystal Line alebo Z6 alebo laserom 6D (tj. metódou CRYSTAL LASIK a 6D DIAMANT LASIK) je uplatňovaná ako súčasť štandardnej starostlivosti pacientom očnej kliniky GEMINI. Veľmi si vážime dôveru, s ktorou k nám pacienti prichádzajú na operáciu a považujeme za samozrejmú našu povinnosť byť im kedykoľvek v budúcnosti nápomocní radou aj následnou starostlivosťou. Vo väčšine prípadov je možné očakávať korekciu zrakovej chyby v takom rozsahu, že pacient už okuliare alebo kontaktné šošovky ďalej nepotrebuje.

Výnimočne v prípadoch so zložitejšími poruchami zraku, tenšou rohovkou, niektorých očných chorôb, pri suchšom oku alebo u starších osôb sa to dosiahnuť nedá. Potom možno po konzultácii s lekárom navrhnúť riešenia, ktoré zbavia pacienta okuliarov len čiastočne. Ak lekár kliniky Gemini kedykoľvek po operácii odporučí jej opakovanie rovnakým spôsobom a vybavením, bude pacientovi ponúknutá bezplatne. Vždy bude braný prvoradý ohľad na zdravie pacienta a bezpečnosť každého opakovaného zákroku. Je nevyhnutné, aby prvotné operácie, ako aj ďalšie zákroky boli vykonávané výhradne na pracoviskách očnej kliniky Gemini. V prípade, že pacient podstúpi operáciu na inom očnom pracovisku, nemožno už ďalšiu bezplatnú starostlivosť v Gemini uplatňovať.

Toto sa nevzťahuje na prípady akútnej starostlivosti. Zároveň je potrebné, aby pacient zodpovedne dodržiaval pooperačný režim, ktorý mu určili a vysvetlili odborníci na klinike Gemini. Veľmi záleží na presnom dodržiavaní medikácie a termínov vyšetrení, ako aj na striktnom dodržiavaní všetkých pooperačných obmedzení. Ich porušovanie vedie nielen k strate záruky, ale predovšetkým môže viesť k nezvratnému poškodeniu zraku. V rámci doživotnej záruky sú zadarmo poskytnuté vyšetrenia zraku súvisiace s vykonanou laserovou operáciou.

Na čo sa doživotná záruka nevzťahuje, alebo čo vedie k jej zániku:

  1. Akýkoľvek úraz oka, vedúci k strate, či zhoršeniu videnia alebo zmene stavu rohovky.
  2. Akékoľvek ochorenie zraku, ktoré sa prejavilo v čase až po prvotnej laserovej operácii a nebolo pri predoperačnom vyšetrení zistené (šedý alebo zelený zákal, presbyopia, zápal …)
  3. Akékoľvek ďalšie celkové ochorenia, prekonané až po prvotnej laserovej operácii (napr. cukrovka, epilepsia, reumatoidná artritída alebo iné autoimunitné ochorenie), ktoré sa môžu prejaviť na očiach.
  4. Stavy rohovky (napr. hrúbka alebo zakrivenie, suchosť), ktoré už ďalšiu bezpečnú laserovú operáciu neumožňujú.
  5. Zjavné porušenie pooperačného režimu či vynechanie predpísaných kontrol.
  6. Pooperačné zásahy do oka vykonané inde, než na klinikách Gemini.

Doživotnú záruku môže pacient / ka bezplatne uplatniť kedykoľvek v budúcnosti ako následnú starostlivosť po laserovej operácii metódou LASIK femtosekundovým laserom Crystal Line alebo Z6 a alebo 6D laserom (t.j metódou CRYSTAL LASIK a 6D DIAMANT LASIK) za predpokladu, že bude táto metóda aj naďalej na očnej klinike Gemini využívaná.