Sivý zákal (katarakta) – zakalenie očnej šošovky

Vyskytuje sa predovšetkým vo vyššom veku, výnimočne u mladých ľudí alebo aj detí. Jedinou možnou liečbou je operácia, pri ktorej je zakalená šošovka nahradená novou umelou vnútroočnou šošovkou. Existujú dva spôsoby prevedenia operácie – štandardná ultrazvuková a modernejšia laserová. Ultrazvukovú operáciu (refundujú poisťovne v plnej výške ako na Slovensku, priplácate si len za šošovku). Laserová operácia je bezpečnejšia, presnejšia, šetrnejšia a je vykonávaná za príplatok. Pacient si tiež môže vybrať z rôznych typov vnútroočných šošoviek, ktoré sa líšia optickými vlastnosťami. Očná klinika Gemini, vedená MUDr. Pavlom Stodůlkom, Ph.D. je okrem iného známa operáciami sivého zákalu mikrorezom, ktorý poskytuje vysokú kvalitu videnia. Operácia sivého zákalu je celosvetovo vôbec najčastejším chirurgickým zákrokom. Vďaka moderným technológiám a materiálom ide dnes o bezbolestný ambulantný zákrok trvajúci niekoľko minút.

Operácie sivého zákalu laserom VICTUS

Ako prvé pracovisko v Európe vykonáva očná klinika Gemini od februára 2012 laserové operácie sivého zákalu s využitím femtosekundového lasera VICTUS. Niektoré kroky operácie, ktoré sa pri klasickej metóde vykonávajú pomocou mikrochirurgických nástrojov, sú teraz vykonávané laserom. V porovnaní s ultrazvukovou operáciou sivého zákalu je preto nová metóda šetrnejšia, bezpečnejšia a podstatne precíznejšia. Laser nemeckej výroby poskytuje operatérovi možnosť individuálne nastaviť potrebné parametre podľa konkrétneho oka daného pacienta. Počas zákroku je chirurgovi v reálnom čase zobrazená štruktúra predného segmentu oka, čo prispieva k bezpečnému a kontrolovanému priebehu operácie.

Laser VICTUS nevykonáva všetky kroky, ktoré očný chirurg pri operácii klasickou metódou vykonáva ručne. Iba prispieva k väčšej presnosti, šetrnosti a bezpečnosti zákroku tým, že niektoré časti zákroku vykonáva iba pomocou laserového lúča. Odpadá tak potreba použitia niektorých nástrojov. Ďalšou výhodou je tiež zníženie namáhania jemných štruktúr vo vnútri oka. Pri operácii sivého zákalu klasickou metódou sa zakalená šošovka najprv odstraňuje pomocou ultrazvuku. Tento krok je vďaka nahradeniu ultrazvuku laserom, ktorý pracuje bez fyzického kontaktu so šošovkou, oveľa šetrnejší, takže energetické aj mechanické namáhanie oka je nižšie. Laser VICTUS je prvý femtosekundový laser na svete vhodný tak pre laserové korekcie dioptrií, ako aj pre laserové operácie šošovky. Očná klinika Gemini sa podieľala na jeho vývoji. Operácie šošovky sme týmto laserom začali ako prví v Európe a laserové korekcie očných chýb týmto laserom ako prví na svete. V súčasnosti je klinika Gemini jediné pracovisko v ČR, ktoré týmto laserom vykonáva operácie šošovky aj laserové korekcie očných chýb metódou LASIK.