Po - Pt 07:00 - 15:30
  • pl
  • cs en de sk
-AA+
Zaplanuj wizytę

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO“)

A. Podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w następującym zakresie:

1. Działania mające na celu świadczenie usług zdrowotnych czy innych stosownych usług i czynności

a) tytuł, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon, e-mail, rok urodzenia, rozmowa telefoniczna,

b) rodzaj wady wzroku czy innych problemów zdrowotnych, rodzaj zabiegów medycznych związanych z opieką zdrowotną.

Dane będą przetwarzane przez 3 miesiące od dnia wyrażenia zgody, o ile nie dojdzie do podpisania umowy o świadczeniu opieki zdrowotnej.

2. Działania mające na celu przesyłanie informacji, ofert innych stosownych usług, produktów oraz komunikatów:

a) tytuł, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, e-mail, telefon, rok urodzenia, rozmowa telefoniczna,

b) rodzaj wady wzroku, przeprowadzony zabieg medyczny.

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od wyrażenia zgody.

3. Działania dotyczące udzielenia informacji zwrotnej o przeprowadzonych zabiegach i usługach:

a) tytuł, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, e-mail, telefon, rok urodzenia, fotografie, zawód,

b) rodzaj wady wzroku, przeprowadzony zabieg medyczny.

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od wyrażenia zgody.

4. Działania dotyczące prawidłowego działania strony internetowej, śledzenia ruchu na stronie czy usług reklamowych przy korzystaniu ze strony internetowej firmy:

a) techniczne cookies, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej i usług on-line,

b) cookies, które są wykorzystywane w celu śledzenia ruchu na stronie oraz tworzenia statystyk dotyczących ruchu na stronie i zachowań odwiedzających stronę (usługa Google Analytics),

c) reklamowe cookies firmy (przetwórców) Google Inc. oraz Seznam.cz w systemach Google Adwords oraz Sklik.

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od wyrażenia zgody. Funkcjonalność i spójność strony internetowej może być ograniczona przy nieaktywnych cookies.

5. Działania mające na celu bezpieczeństwo klientów i ochronę mienia:

a) Nagrania wideo z systemu kamer,

b) Nagrania audio.

Dane przetwarzane będą przez okres 14 dni od daty wykonania nagrania.

6. Działania mające na celu analizę danych medycznych i ich anonimowe wykorzystanie w publikacjach medycznych i naukowych:

a) rok urodzenia, stan zdrowia, zawód,

b) typ wady wzroku, wyniki pomiarów, ustalenia uzyskane na podstawie badań klinicznych, przeprowadzone zabiegi.

7. W celu świadczenia usług opieki medycznej pobieranie danych personalnych od osób świadczących specjalistyczne usługi medyczne (pooperacyjne):

a) imię, nazwisko, rok urodzenia, stan zdrowia, zawód,

b) rodzaj wady wzroku, wyniki pomiarów, obraz kliniczny schorzenia, podjęte działania i przeprowadzone zabiegi.

B. Za przetwarzanie danych odpowiadają następujące podmioty (administratorzy):
Gemini oční klinika a.s. (Klinika okulistyczna Gemini SA), U Křížku 572, 252 43 Průhonice, Czechy
Gemini oční centrum s.r.o., Tyršova 2220/4, 741 01 Nový Jičín, Czechy
Oční klinika LIBEREC s.r.o., Dr. M. Horákové 49/137, 460 06 Liberec 6 – Rochlice, Czechy
– osoba kontaktowa: Petra Mrázková, info@gemini.cz

C. Dane wymienione powyżej mogą być przekazane następującym podmiotom w celu ich przetwarzania (przetwórcom):
– Zewnętrzni dostawcy systemu informacyjnego, zewnętrzni dostawcy wsparcia technicznego, subiekty zapewniający finansowanie i zabezpieczenie procesu refundacji.

D. W sytuacji, gdy niektóre ze świadczonych usług zdrowotnych i innych usług i czynności będą realizowane za pośrednictwem firmy córki lub innych powiązanych firm jako specjalizowanym podmiotom, dane osobowe wymienione powyżej mogą być przekazane wspomnianemu specjalistycznemu podmiotowi.

E. Zgodnie z rozporządzeniem RODO ma Pan/Pani jako podmiot, którego dotyczą przetwarzane dane, następujące prawa:

a) prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane,

b) prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich aktualizacji oraz sprostowania danych osobowych,

c) prawo do przeniesienia przetwarzanych danych do innego administratora,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych,

e) prawo do wniesienia skargi do Urzędu Danych Osobowych oraz prawo do ochrony sądowej, o ile uważa Pan/Pani, że Pana/Pani prawa zostały naruszone w wyniku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wbrew RODO.

F. Wyrażoną zgodę można kiedykolwiek cofnąć w następujący sposób:

a) za pośrednictwem e-mailu wysłanego na adres osoby kontaktowej,

b) za pośrednictwem listu wysłanego na adres administratora.

Nasze kliniki

Znajdź najbliższą klinikę Gemini