Po - Pt 07:00 - 15:30
 • pl
 • cs en de sk
-AA+
Zaplanuj wizytę

Doktor Dalibor Cholevík od 2016 r. jest ordynatorem ostrawskiego oddziału kliniki Gemini w Bělskim Lesie.
Jako doświadczony okulista i chirurg z długoletnim stażem w klinice Gemini zajmuje się przede wszystkim operacjami zaćmy. Wielokrotnie nagradzany przez Komitet Czeskiego Towarzystwa Chirurgii Refrakcyjnej i Zaćmy (ČSRKCH) jako jeden z najlepszych chirurgów okulistów.

Dalibor Cholevík posiada również duże doświadczenie w leczeniu i operacjach tylnego segmentu oka. Do tej pory przeprowadził ponad 50 tys. zabiegów. Ciekawostką jest, że różnica wieku między jego najmłodszym i najstarszym pacjentem wynosi aż 102 lata. Operował on bowiem zarówno kilkutygodniowe niemowlaki, jak i ponad stuletnich seniorów.

Życiorys zawodowy

 • Wykształcenie
 • Doświadczenie zawodowe
 • Specjalizacja i działalność zawodowa
 • Członkostwo
 • 1986-1992 Wydział lekarski Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu, medycyna ogólna – tytuł zawodowy MUDr.
 • 1995 Instytut Kształcenia Podyplomowego w Pradze, specjalizacja I stopnia w zakresie okulistyki
 • 2000 Instytut Kształcenia Podyplomowego w Pradze, specjalizacja II stopnia w zakresie okulistyki
 • 2007-2014 Uniwersytet im. Masaryka w Brnie, studium doktoranckie – tytuł zawodowy Ph.D.
 • 1992 – 1996 Szpital Frydek-Mistek, lekarz rezydent na oddziale okulistyki
 • 1996 – 2000 Szpital Uniwersytecki w Ostrawie, lekarz zarządzający oddziałem okulistyki
 • 2000 – 2006 Szpital Miejski w Ostrawie, lekarz zarządzający oddziałem okulistyki
 • 2006 – 2016 Szpital Uniwersytecki w Ostrawie, zastępca dyrektora kliniki okulistycznej
 • 2016 – obecnie Klinika Okulistyczna Gemini Bělský Les, ordynator
 • Operacje zaćmy (chirurgia zaćmy)
 • Ponad 50 tys. wykonanych operacji
 • Leczenie i chirurgia tylnego segmentu oka (chirurgia witreoretinalna)
 • Najwięcej przeprowadzonych witrektomii z użyciem noża Bi-Blade w Republice Czeskiej
 • Autor i współautor setki wykładów wygłaszanych na czeskich i międzynarodowych kongresach
 • Aktywny wykładowca na wielu specjalistycznych seminariach
 • Działalność pedagogiczna – 16 lat doświadczenia
 • Aktywność wydawnicza (zbiory, czasopisma, skrypty, rozdziały w książkach, itd.)
 • Nauka i badania – udział w badaniach klinicznych, certyfikat GCP

 

 • Czeska Izba Lekarska (ČLK)
 • Czeskie Towarzystwo Okulistyczne (ČOS)
 • Czeskie Towarzystwo Witreoretinalne (ČVRS)
 • Czeskie Towarzystwo Chirurgii Refrakcyjnej i Zaćmy (ČSRKCH)
 • Kanadyjskie Towarzystwo Okulistyczne (COS)
 • Amerykańska Akademia Okulistyki (AAO)