prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
Dyrektor Kliniki i Ordynator

prim. MUDr. Pavel Čejka
Zastępca Dyrektora,
Ordynator Specjalistycznego Centrum Siatkówki Oka

Ivana Kročilová
Pielęgniarka Oddziałowa


MUDr. Ján Čúvala, Ph.D.

MUDr. Jarmila Dančová

MUDr. Monika Horáčková, Ph.D.

MUDr. Martina Kolářová

MUDr. Dalibor Cholevík

MUDr. Roman Kozmík

MUDr. Kateřina Klimešová

MUDr. Zuzana Koželová

MUDr. Michaela Netuková

MUDr. Anna Macková

MUDr. Jaroslav Polišenský, FEBO

MUDr. Zdena Nováčková

MUDr. Tomáš Prusenovský
 
MUDr. Silvie Ovesná

MUDr. Vít Stokláska

MUDr. Veronika Stegmannová

MUDr. Petra Uhlářová
 
MUDr. Pavla Škrabalová
 
MUDr. Jana Šustková