Výroční sjezd České oftalmologické společnosti se konal v Olomouci pod záštitou děkana tamní lékařské fakulty.  Lékaři z několika poboček oční kliniky Gemini zde přednášeli na celou řadu témat. Přednášky a případové studie se týkaly implantace trifokální čočky, zeleného zákalu, laserových operací očí i nových postupů v léčbě šedého zákalu. Primář Pavel Stodůlka mimo jiné představil nový laser Capsulaser, na jehož vývoji se podílel.

Na kongresu se primář Stodůlka setkal se svým bývalým pacientem, který se s námi o své zkušenosti podělil v krátkém videu.