Hodnoceni byli lékaři napříč obory. A jaká byla kritéria? Empatie, vybavení ordinace, čekací doby, důvěra a osobní péče, servis, informace a poradenství. Tohoto ocenění si velmi vážíme. Odráží i naši zkušenost s pacienty, kteří odchází z Gemini spokojeni a právě osobní péči a citlivý přístup často zmiňují jako důvod spokojenosti. Chválí i perfektní výsledek operace, který je pro nás v Gemini samozřejmostí – nejen díky modernímu vybavení, ale i zkušenosti lékařů.

Na úvodním obrázku jsou nejoblíbenější vídeňští lékaři v jednotlivých oborech seřazeni dle abecedy.