Léčba keratokonu metodou CXL (Corneal Cross Linking)

Slovo je složeno z řeckého: kerato, t.j. rohovka (cornea), a konos, t.j. kužel, zkosení. Keratokonus je onemocnění rohovky, při kterém se její obvyklý tvar kulového vrchlíku v určité oblasti kuželovitě vyklene, což poškodí vidění. Progrese onemocnění závisí na věku pacienta a délce trvání. Čím dřívější je začátek, tím rychlejší je vývoj onemocnění. Keratokonus postihuje často obě oči, většinou asymetricky.

Keratokonus je dědičné onemocnění a někdy přeskakuje generace. Začíná obvykle v pubertě a má spojitost s fenoménem alergie. Mnutí očí může způsobit urychlení vývoje onemocnění.
V začátcích onemocnění stačí obvykle používání brýlí. S vývojem onemocnění se zeslabuje a vyklenuje rohovka, což způsobí nepravidelný astigmatismus. Ten již nelze korigovat brýlemi, proto se porucha zakřivení rohovky upravuje nasazením pro vzduch propustných kontaktních čoček. Ačkoliv brýle a kontaktní čočky upraví vidění, nemají vliv na zastavení vývoje onemocnění. Léčba dosud spočívala ve složité, rizikové a nákladné transplantaci rohovky.

Princip fotochemického zpevnění rohovky vymyslel německý profesor Theo Seiler, který nyní působí ve švýcarském Zurichu, kde tento postup Dr. Stodůlku na podzim 2006 naučil. Dr. Stodůlka pak navrhl název metody CXL, který se nyní mezinárodně užívá. Zpevnění rohovky probíhá ve dvou krocích. Nejprve je tkáň nasycena roztokem vitaminu B2 žluté barvy a poté ozářena speciální UV lampou zářením o vlnové délce 365nm. Vzniklé chemické vazby rohovku bez zhoršení její průhlednosti zpevní. Díky tomu se mnoho pacientů může vyhnout transplantaci rohovky a podstoupit léčbu keratokonu podstatně šetrnější a bezpečnější metodou. Prim. Stodůlka jako první v ČR zkombinoval zákrok CXL s úpravou tvaru rohovky laserem. V průběhu zákroku se nejdříve laserem upraví tvar oka, které je následně zpevněno tak, aby se jeho tvar stabilizoval. Metodu CXL také kombinujeme s implantací rohovkových implantátů tzv. ringů.

Akcelerovaný rohovkový cross linking

V roce 2011 zavedl Dr. Stodůlka jako první v ČR akcelerovaný rohovkový cross linking, kdy se doba zákroku zkracuje ze 30 minut na pouhé tři minuty. K zákroku používá klinika Gemini přístroj Avedro KXL z USA. Zákrok se provádí ambulantně a není hrazen zdravotními pojišťovnami.

Pevné RGP kontaktní čočky

Gemini oční klinika nabízí aplikaci pevných RGP kontaktních čoček (firmy Hecht Contactlinsen GmbH), na klinice v Praze-Průhonicích, ve Zlíně a v Ostravě. Pevné kontaktní čočky zčásti kompenzují nepravidelný tvar rohovky u keratokonu.

Co jsou pevné kontaktní čočky a jaké mají výhody oproti měkkým kontaktním čočkám?

 • individuálně zhotovené kontaktní čočky (na míru dle údajů z počítačového videokeratografu)
 • vysokou propustnost pro kyslík
 • jsou velmi malých rozměrů (průměr kolem 9,6 mm)
 • velice dobrá výměna slz pod kontaktní čočkou
 • vysoká kvalita vidění
 • žádné nebezpečí vysychání kontaktních čoček
 • velice dobrá dlouhodobá nositelnost
 • menší nároky na údržbu
 • snadná manipulace
 • životnost 1 – 2 roky

Pevné kontaktní čočky tedy zachovávají fyziologii oka mnohem lépe než kontaktní čočky měkké.

Pro koho jsou pevné kontaktní čočky vhodné?

 • ty, kdo chtějí nosit kontaktní čočky denně
 • ty, kdo je budou nosit denně více než 10 hodin
 • ty, kdo mají jakýkoliv rohovkový astigmatismus
 • ty, kdo mají nepravidelný tvar rohovky (např. keratokonus, pelucidní marginální degeneraci, po transplantaci rohovky, po úrazech rohovky)