Femtosekundový laser Z6 vyráběný švýcarskou firmou Ziemer disponuje unikátními vlastnostmi, které jej odlišují od jiných femtosekundových laserů. Má stejně jako laser Z8 nejjemnější pulsy ze všech v současné době vyráběných laserů pro operace očních vad. Používá se proto především pro šetrné odstraňování dioptrií. Laser Z6 také umožňuje vytvářet v rohovce téměř libovolné trojrozměrné tvary.