V úterý 28. 1. 2020 čekala zlínský tým specialistů na Gemini včele s primářem Pavlem Stodůlkou dlouhá a náročná operace. Jeho pomoc totiž vyhledal pan Ryszard Szumiata, polský pacient, který v roce 1982 utrpěl těžký úraz očí – poleptání očních rohovek vápnem. Po úrazu následovalo několik pokusů o implantace rohovky. Poslední operaci podstoupil pan Ryszard v Polsku v roce 1996. Poté se však stav zraku natolik zhoršil, že vnímal pouze náznaky obrysů, světlo a tmu.

Po 16 letech se pan Ryszard obrátil na oční kliniku Gemini, která se stala průkopníkem v implantace umělé rohovky bostonského typu a má za sebou již řadu operací s báječnými výsledky. Složitou operaci provedl prim. Pavel Stodůlka, který nejprve pacientovi kvůli šedému zákalu vyměnil nitrooční čočku a poté implantoval umělou rohovku.

O den později přišlo překvapení. Při středeční pooperační kontrole na Gemini sundávala lékařka panu Ryszardovi z oka ochranné lepení a ptala se: „Jak se cítíte? Vidíte obrysy mé postavy?“  Následoval však obrovský šok. Pan Ryszard totiž polsky odpověděl: „paní doktorko, já Vás vidím dobře a v celé Vaší kráse!“ Bylo to poprvé po dlouhých 16 letech. Pacient se rozhlížel po vyšetřovně. I když měl problémy rozpoznat některé barvy a písmenka, s panem primářem si po chvíli vše připomenul a přečetl i ten nejmenší odstavec textu z optotypu! Takový výsledek nikdo nečekal, a tak všichni hned propadli silným emocím. Pan Ryszard byl tak dojatý, že se se všemi začal objímat. Když se vrátil do čekárny, volal na svou rodinu „já vidím!“ Manželce hned polichotil, jak jí to sluší a synovi se musel přiznat, že kdyby ho nyní potkal na ulici, tak by jej asi vůbec nepoznal.

Radost nikdo neskrýval! Takové případy nám přinášejí obrovský příliv energie pro další sofistikovanou péči o pacienty. Moc si vážíme každého případu, kdy můžeme lidem pomoci opět lépe vidět.