Po – pá: 7:00 – 18:00
  • cs
  • pl en de sk
-AA+
Objednat se

Jaké jsou podmínky u doživotní záruky?

Doživotní záruka se vztahuje pouze na laserové operace LASIK ReLEx Smile a 7D DIAMANT LASIK.

Doživotní záruku může pacient/ka bezplatně uplatnit kdykoli v budoucnu, pokud lékař/ka kliniky Gemini doporučí opakování zákroku stejným způsobem (metodou) a vybavením a za předpokladu, že tyto metody budou i nadále na oční klinice Gemini využívány. U metody LASIK ReLEx Smile záruka zahrnuje i případnou povrchovou laserovou operaci. Vždy bude brán prvořadý ohled na zdraví pacienta a bezpečnost každého opakovaného zákroku.

Velmi si vážíme důvěry, se kterou k nám pacienti přicházejí na operaci, a považujeme za samozřejmou naši povinnost být jim kdykoliv v budoucnu nápomocni radou i následnou péčí. Ve většině případů laserová operace pacienta zbaví brýlí nebo kontaktních čoček. Výjimečně u složitějších vad zraku, tenčí rohovky, některých očních nemocí, při sušším oku nebo u starších osob toho dosáhnout nelze. Pak lze po konzultaci s lékařem navrhnout řešení, které zbaví pacienta brýlí jen částečně.

Je nezbytné, aby prvotní operace, jakož i další zákroky byly prováděny výhradně na pracovištích oční kliniky Gemini. V případě, že pacient podstoupí operaci na jiném očním pracovišti, nelze již další bezplatnou péči v Gemini uplatňovat. Toto se nevztahuje na případy akutní péče.

Zároveň je nutné, aby pacient zodpovědně dodržoval pooperační režim, který mu určili a vysvětlili odborníci na klinice Gemini. Velmi záleží na přesném dodržování medikace a termínů vyšetření, jakož i na striktním dodržování všech pooperačních omezení. Jejich porušování vede nejenom ke ztrátě záruky, ale především může vést k nevratnému poškození zraku.

V rámci doživotní záruky je zdarma poskytováno i vyšetření zraku související s provedenou laserovou operací.

Na co se doživotní záruka nevztahuje nebo co vede k jejímu zániku?

  1.  Jakýkoliv úraz oka, vedoucí ke ztrátě, či zhoršení vidění nebo změně stavu rohovky.
  2.  Jakékoliv onemocnění zraku, které se projevilo v době až po prvotní laserové operaci a nebylo při předoperačním vyšetření indikováno. Např. šedý nebo zelený zákal, presbyopie (potřeba brýlí na čtení), zánět, onemocnění sítnice/sklivce, atd.
  3.  Jakákoliv další celková onemocnění, prodělaná až po prvotní laserové operaci (např. cukrovka, epilepsie, revmatoidní artritida nebo jiná autoimunitní onemocnění), která se mohou projevit na očích.
  4.  Stavy rohovky (např. tloušťka nebo zakřivení, suchost), které již další bezpečnou laserovou operaci neumožňují.
  5.  Zjevné porušení pooperačního režimu či vynechání předepsaných kontrol. A také pooperační zásahy do oka provedené jinde, než na klinikách Gemini.

Provozní upozornění:

Do 30. 11. 2021 se doživotní záruka vztahovala i na metodu CRYSTAL LASIK. Pacientům, kteří podstoupili operaci do tohoto datumu, zůstává doživotní záruka. Od 1. 12. 2021 nově provedené zákroky s použitím této metody mají pětiletou záruku.

Naše kliniky