Po – pá: 7:00 – 18:00
 • cs
 • pl en de sk
-AA+
Objednat se

MUDr. Darina Bujalková má bohaté praktické zkušenosti i z oblasti mikrochirurgie šedého zákalu, strabismu a laserových refrakčních zákroků, získaných doma i v zahraničí. Specializuje se na plastické operace předního segmentu oka, které se, k dnešnímu dni, počítají na desítky tisíc. Také se věnuje diferenciální diagnostice a léčbě nemocí předního segmentu oka.

Pravidelně se účastní českých a slovenských, i evropských a světových oftalmologických kongresů se zaměřením na chirurgii šedého zákalu, glaukomu, plastické operace a refrakční operace.

Primářka Bujalková má i bohatou akademickou zkušenost. Vzdělávání mladých lékařů, jako odborná asistentka katedry oftalmologie Institutu pro další vzdělávaní lékařů a farmakologů, se věnuje již od r. 2000. Publikuje do odborných zdravotnických časopisů jako Česká a slovenská oftalmologie, Lékařské listy, Postgraduální medicína.

Profesní životopis

 • Vzdělání
 • Praxe
 • Specializace
 • Členství
 • 1982 promoce na Univerzitě Komenského, Bratislava, Lékařská fakulta Martin, studijní obor: všeobecné lékařství
 • 1986 atestace 1. stupně – spec. oftalmologie, IPVZ, Bratislava, SR
 • 1993 atestace 2. stupně – spec. oftalmologie, IPVZ, Bratislava, SR, atestační práce: Keratoprotézy
 • 2001 licence pro výkon vedoucího lékaře – primáře zdravotnického zařízení pro obor oftalmologie
 • 2013 – dosud Oční klinika Gemini Praha, zástupkyně primářky, specializovaná oční lékařka
 • 2010 – 2013 Evropská oční klinika Lexum, primářka Cornea Lexum
 • 2007 – 2010 Oční Centrum Praha, primářka, asistent IPVZ
 • 1996 – 2007 oční klinika FNKV, samostatně pracující ambulantní lékař s atestací 2. st., konsiliář, zastupující primářka, oční chirurg (operace předního segmentu oka a očního adnex), laserová terapie, ultrazvuková diagnostika, biometrie, pachymetrie, imagenet, vedení seminářů pro studenty 3. LF UK, stáže pro lékaře v rámci postgraduálního studia
 • od roku 2000 dál IPVZ, katedra oftalmologie, asistent (příprava stáží před atestací z oboru oftalmologie a všeobecného lékařství, tvorba a modelace znalostních testů z oftalmologie)
 • 1991 – 1996 Očná klinika, Dérerova nemocnica s poliklinikou, IPVZ, oční lékař samostatně pracující, vedoucí ambulantní lékař, asistent IPVZ, oční chirurg předního segmentu oka, operace strabismu, laserová terapie
 • 1986 – 1991 Očné odd. OÚNZ, NsP II, Topoľčany, SR, samostatně pracující oční lékař s atestací 1. st. na lůžkovém oddělení, na všeobecné ambulanci, na oftalmo-pediatrické ambulanci, operace strabismu, operace šedého zákalu, antiglaukomové operace, řešení úrazů oka
 • 1983 – 1986 Očné odd. KNsP, Banská Bystrica, SR, sekundující oční lékař, odbor. oční lékař s atestací 1. st.
 • operace očních víček
 • estetické a plastické výkony
 • oftalmologické vyšetření
 • Česká lékařská komora (ČLK)
 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP)
 • Česká oftalmologická společnost (ČOS)
 • Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH)