Vážený pane primáři,

tímto Vám chci velice poděkovat za Vaši profesionalitu a vstřícnost a přístup celého Vašeho kolektivu během mé oční operace, kterou jsem u Vás absolvovala dne 6. ledna 2014.

Rovněž chci poděkovat pí Kateřině Chudobové, která mi vše odborně a ochotně  vysvětlila a pomohla při zařízení operace.

Vaši profesionalitu budu všude doporučovat.

Srdečně zdravím.

Anežka Sehnalová