Zvláště bych chtěl poděkovat paní Benešové a Bařinkové a neméně panu primáři Stodůlkovi, který zákrok prováděl a vše mi vysvětlil. Velmi ho za to obdivuji a přeji, aby se klinice GEMINI nadále skvěle dařilo a rozdávali jste „radost“ co nejvíce lidem.

S pozdravem

Jakub Cimbálek