Nejdříve jsem byla operována já, poté můj manžel a letos 20. 5. 2014 moje dcera.

Rovněž naši pacienti operování na této klinice sdílejí moje pocity.

Přeji vám všem pevné zdraví a mnoho profesních i osobních úspěchů.

MUDr. Adamíková Magdalena – soukromá oční lékařka