Operace šedého zákalu laserem VICTUS

Jako první pracoviště v Evropě provádí oční klinika Gemini od února 2012 laserové operace šedého zákalu s využitím femtosekundového laseru VICTUS. Některé kroky operace, které se při klasické metodě provádí pomocí mikrochirurgických nástrojů, jsou nyní vykonávány laserem. Ve srovnání s klasickou operací šedého zákalu je proto nová metoda šetrnější, bezpečnější a podstatně preciznější.

Laser německé výroby poskytuje operatérovi možnost individuálně nastavit potřebné parametry podle konkrétního oka daného pacienta. Během zákroku je metodou OCT v reálném čase zobrazena struktura předního segmentu oka, což přispívá k bezpečnému a kontrolovanému průběhu operace.

Laser VICTUS nevykonává všechny kroky, které oční chirurg při operaci klasickou metodou ručně provádí. Pouze přispívá k větší přesnosti, šetrnosti a bezpečnosti zákroku tím, že některé části zákroku vykonává pouze pomocí laserového paprsku. Odpadá tak nutnost použití některých nástrojů. Další výhodou je také snížené namáhání jemných struktur uvnitř oka. Při operaci šedého zákalu klasickou metodou se zkalená čočka nejprve odstraňuje s pomocí ultrazvuku. Tento krok je díky nahrazení ultrazvuku laserem, který pracuje bez fyzického kontaktu s čočkou, mnohem šetrnější, takže energetické i mechanické namáhání oka je nižší.