Budova v Ostravě-Hrušově prošla rozsáhlou rekonstrukcí, její prostory byly přizpůsobeny potřebám moderní kliniky a byly zde vybudovány 3 operační sály. Slavnostního otevření kliniky na severu Ostravy se zúčastnily desítky lékařů, kterým primář Pavel Stodůlka představil svůj tým i moderní operační prostory.

Původně zlínská oční klinika má v tuto chvíli již deset pracovišť a je tak velmi snadno dostupná. Na operace očí jezdí na kliniky Gemini pacienti z celého světa, kvůli špičkové lékařské péči v kombinaci s nemodernějším vybavením. Pracoviště Gemini v Ostravě-Hrušově se specializuje na operace šedého zákalu.