MUDr. Darina Bujalková má bohaté praktické zkušenosti i z oblasti mikrochirurgie šedého zákalu, strabismu a laserových refrakčních zákroků, získaných doma i v zahraničí. Specializuje se na plastické operace předního segmentu oka, které se, k dnešnímu dni, počítají na desítky tisíc. Také se věnuje diferenciální diagnostice a léčbě nemocí předního segmentu oka.

Pravidelně se účastní českých a slovenských, i evropských a světových oftalmologických kongresů se zaměřením na chirurgii šedého zákalu, glaukomu, plastické operace a refrakční operace.

Primářka Bujalková má i bohatou akademickou zkušenost. Vzdělávání mladých lékařů, jako odborná asistentka katedry oftalmologie Institutu pro další vzdělávaní lékařů a farmakologů, se věnuje již od r. 2000. Publikuje do odborných zdravotnických časopisů jako Česká a slovenská oftalmologie, Lékařské listy, Postgraduální medicína. Je členkou České lékařské komory České lékařské společnosti J.E.Purkyně, České oftalmologické společnosti, České společnosti pro refrakční a kataraktovou chirurgii.

Praxe:
2013 – dosud: Oční klinika Gemini
odborný lékař

2010 – 2013: Evropská oční klinika Lexum
primářka Cornea Lexum

2007 – 2010: Oční Centrum Praha
primářka Oční Centrum Praha, a.s.
asistent IPVZ

1996 – 2007: oční klinika FNKV
samostatně pracující ambulantní lékař s atestací 2. st., konsiliář, zastupující primářka,
oční chirurg (operace předního segmentu oka a očního adnex ), laserová terapie
ultrazvuková diagnostika, biometrie, pachymetrie, imagenet,
vedení seminářů pro studenty 3. LF UK, stáže pro lékaře v rámci postgraduálního studia

Od roku 2000 dál: IPVZ, katedra oftalmologie
asistent (příprava stáží před atestací z oboru oftalmologie a všeobecného lékařství,
tvorba a modelace znalostních testů z oftalmologie

1991- 1996: Očná klinika, Dérerova nemocnica s poliklinikou, IPVZ
oční lékař samostatně pracující, vedoucí ambulantní lékař, asistent IPVZ,
oční chirurg předního segmentu oka, operace strabismu, laserová terapie

1986 -1991: Očné odd. OÚNZ, NsP II, Topoľčany, SR
samostatně pracující oční lékař s atestací 1. st. na lůžkovém oddělení, na všeobecné ambulanci, na oftalmo-pediatrické ambulanci, operace strabismu, operace šedého zákalu, antiglaukomové operace, řešení úrazů oka

1983 -1986: Očné odd. KNsP, Banská Bystrica, SR
sekundující oční lékař, odbor. oční lékař s atestací 1. st.

Vzdělání:
Univerzita Komenského Bratislava, Lékařská fakulta Martin
studijní obor: všeobecné lékařství,
ukončeno promoci 21. 6. 1982 v Martině, SR
Atestace 1.st. – spec. oftalmologie: 31. 10. 1986, IPVZ Bratislava, SR
Atestace 2.st. – spec. oftalmologie, atestační práce: Keratoprotézy: 13. 4. 1993, IPVZ Bratislava, SR
Licence – pro výkon vedoucího lékaře – primáře zdravotnického zařízení pro obor oftalmologie (ČLK 29. 6. 2001, obnovená ČLK 3.10.2011)