Ocenění, které je každoročně udělováno lékařům v několika kategoriích, převzal primář Pavel Stodůlka 27. 3. 2011 v Národním divadle v Praze za přítomnosti ministra zdravotnictví.  Cena mu byla udělena v kategorii lékař s největším přínosem pro pokrok v medicíně.  Unie pacientů každoročně oceňuje lékaře za výjimečné lékařské počiny i lidský přístup k výkonu povolání.  Patronem ocenění je odborný lékařský časopis  Medical Tribune.