Šedý zákal (katarakta) – zkalení oční čočky

Vyskytuje se především ve vyšším věku, výjimečně u mladých lidí nebo i dětí. Jedinou možnou léčbou je operace, při níž je zakalená čočka nahrazena novou umělou nitrooční čočkou.

Existují dva způsoby provedení operace – standardní ultrazvuková a modernější laserová. Ultrazvukovou operaci s implantací standardní čočky hradí zdravotní pojišťovny – je tedy zdarma. Laserová operace je bezpečnější, přesnější, šetrnější a je prováděna za příplatek. Pacient si také může vybrat z různých typů nitroočních čoček, které se liší optickými vlastnostmi.

Oční klinika Gemini vedená prim. MUDr. Pavlem Stodůlkou, Ph.D., FEBOS-CR, je mimo jiné známá operacemi šedého zákalu mikrořezem, který poskytuje vysokou kvalitu vidění. Operace šedého zákalu je celosvětové vůbec nejčastějším chirurgickým zákrokem. Díky moderním technologiím a materiálům jde dnes o bezbolestný ambulantní zákrok trvající několik minut.

Operace šedého zákalu femtosekundovým laserem

Jako první pracoviště v Evropě provádí oční klinika Gemini od února 2012 laserové operace šedého zákalu s využitím femtosekundového laseru VICTUS a od roku 2015 nejpokročilejším laserem na oční operace na světě – Ziemer Z8. Některé kroky operace, které se při klasické metodě provádí pomocí mikrochirurgických nástrojů, jsou nyní vykonávány laserem. Ve srovnání s ultrazvukovou operací šedého zákalu je proto nová metoda šetrnější, bezpečnější a podstatně preciznější.

Laser VICTUS poskytuje operatérovi možnost individuálně nastavit potřebné parametry podle konkrétního oka daného pacienta. Během zákroku je chirurgovi v reálném čase zobrazena struktura předního segmentu oka, což přispívá k bezpečnému a kontrolovanému průběhu operace.
Laser VICTUS nevykonává všechny kroky, které oční chirurg při operaci klasickou metodou provádí ručně. Pouze přispívá k větší přesnosti, šetrnosti a bezpečnosti zákroku tím, že některé části zákroku vykonává pouze pomocí laserového paprsku. Odpadá tak nutnost použití některých nástrojů. Další výhodou je také snížené namáhání jemných struktur uvnitř oka. Při operaci šedého zákalu klasickou metodou se zkalená čočka nejprve odstraňuje s pomocí ultrazvuku. Tento krok je díky nahrazení ultrazvuku laserem, který pracuje bez fyzického kontaktu s čočkou, mnohem šetrnější, takže energetické i mechanické namáhání oka je nižší.

Laser VICTUS byl první femtosekundový laser na světě vhodný jak pro laserové korekce dioptrií, tak pro laserové operace čočky. Oční klinika Gemini se podílela na jeho vývoji. Operace čočky jsme tímto laserem začali jako první v Evropě a laserové korekce očních vad tímto laserem jako první na světě. V současnosti je klinika Gemini jediné pracoviště v ČR, které tímto laserem provádí operace čočky i laserové korekce očních vad metodou LASIK.

Od roku 2015 disponuje oční klinika Gemini jako jediná v České republice švýcarským femtosekundovým laserem Z8, který je jedním z nejmodernějších současných laserů na světě. Laser je neuvěřitelně univerzální. Při operaci šedého zákalu se používá na počátku operace k rozdělení zkalené čočky na malé části, které jsou poté z oka odsáty. Laser je vybaven zobrazovací technologií OCT, díky které má chirurg možnost pozorovat struktury uvnitř oka. To přispívá k velmi bezpečnému a přesnému zákroku.