• Operace jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, jsou tedy ZDARMA. Můžete si ale připlatit za speciální čočky nebo operaci šedého zákalu laserem.
  • Všechna předoperační vyšetření i operace probíhají v jeden den.
  • Operace probíhá ambulantně a trvá cca 20 minut.
  • Oko je znecitlivěno pouze kapkami (není zapotřebí aplikace injekcí ani celkové anestezie), po operaci pacient odchází domů a vidí lépe už několik hodin po operaci.
  • Doba rekonvalescence je krátká.
  • Provádíme nekrvavé bezstehové operace mikrořezem – rychlé hojení, vysoká kvalita vidění.
  • Aplikujeme nitrooční čočky nejvyšší kvality.
  • Předoperační vyšetření probíhají na nejmodernějších přístrojích.
  • Pro maximální kvalitu a bezpečnost očních operací je Vám k dispozici špičkový tým zkušených lékařů.