V době rozhodnutí jsem byl odhodlán a nepřipouštěl jsem si žádné pochybnosti. Jak se blížil termín zákroku, začal narůstat strach a obavy. Jako oční lékař samozřejmě vím o všech negativech operace, je zákon schválnosti, že u zdravotníků se vyskytnou i ty nejnemožnější problémy. Dokonale profesionální a lidský přístup mě již při vstupním vyšetření začal zbavovat obav a vlastní zákrok proběhl bez sebemenších problémů při konverzaci s prim. MUDr. Stodůlkou.

Dnes je to už více než měsíc a jsem naprosto spokojen, výsledek operace splnil všechna má očekávání.

MUDr.Petr Krejčiřík
soukromý oční lékař
Uherský Brod