Ke Kamenině 356/15
711 00 Ostrava-Hrušov


Tel.: +420 577 202 202
Tel.: +48 32 444 95 30

GPS:
49° 51′ 40.94″
N 18° 17′ 23.95″ E
 

Mapa