Po – pá: 7:00 – 18:00
  • cs
  • pl en de sk
-AA+
Objednat se

29.11.2022

Zvláště na podzim a v zimních měsících je pravděpodobnost dopravní nehody až patnáctkrát vyšší než v létě. Zhoršení vidění za šera se týká až tisíců řidičů. 

Šeroslepost je jedním z častých onemocnění ohrožující bezpečnost silničního provozu. „Onemocnění se projevuje zhoršeným nebo zaniklým viděním za šera, obtížemi spojenými s orientací ve tmě nebo v mlze a pomalejším přizpůsobováním zraku při přechodu ze světla do tmy. Příčinou je většinou špatná funkce zrakových tyčinek v oku. Při tomto onemocnění by se měl řidič, pokud možno, řízení za šera a v noci raději vyhnout,“ upozornil Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini. 

Spousta lidí s šeroslepostí nevěnuje této vadě pozornost, mohou si tím však trvale poškodit zrak. 

„Přes den za dobrého osvětlení vidí člověk normálně, vidění se ale výrazně zhoršuje za šera a ve tmě, ztrácí se i periferní vidění, po rozednění se situace opět upravuje k lepšímu. V pozdějších stádiích onemocnění dochází k postupné ztrátě centrální zrakové ostrosti a vidění se tak neupraví na původní hodnotu ani při dobrých světelných podmínkách,“ popsala Denisa Čamková, lékařka vyškovské oční kliniky Gemini.

Příčiny tohoto onemocnění jsou buď dědičné nebo získané. Léčit lze však jen jednu z možností, a to šeroslepost získanou. Dědičná forma onemocnění se projevuje vzácně a to ve 20 až 40 letech. Je provázena degenerací zrakových tyčinek, které zajišťují vidění za zhoršených světelných podmínek. Získané formy onemocnění mohou souviset s nedostatkem vitaminu A nebo mnohdy doprovází jiné oční vady jako je například nekorigovaná refrakční vada, šedý zákal, postižení zrakového nervu nebo užívání některých léků. 

Jako prevence je vhodné užívat látky, které napomáhají správné funkci světločivných buněk, například lutein a omega 3 nenasycené mastné kyseliny. Jedním z takových doplňků stravy je například Gemioptal Top-Q.

 

 

Řekli o nás

Všechny reference

Naše kliniky