Ve většině domácností nesmí na svátky chybět vánoční stromeček. Při jeho zdobení bychom měli být obezřetní, protože může dojít k poškrábání oční rohovky jehličím. Další nástrahou mohou být prskavky, které se často na stromku rozsvěcují. Odletující jiskry hrozí nebezpečím popálení rohovky oka. Pokud by došlo k hlubší popálenině, může se tato chvilková atrakce proměnit v následek na celý život. Podobné riziko hrozí při tradičním lití olova nebo při smažení kapra, kdy prská rozžhavený olej. Stačí si před těmito činnostmi nasadit jakékoli brýle. Jejich sklo zabrání případnému zasažení očí.

Každoročně dochází během silvestrovské noci k častým poraněním, která jsou spojena s vypouštěním zábavné pyrotechniky nebo také s otevíráním lahví od šumivého vína. I když žebříčku úrazů vévodí zranění rukou a prstů, jsou hlava a oči hned na druhé příčce. Při odpalování rachejtlí je velmi důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a zdravý selský rozum. Dbát na správnou vzdálenost při odpalování, nedívat se zblízka do rachejtle a být obezřetný při padání popela. Pyrotechnika je nebezpečná zejména svou vysokou teplotou. I nepatrné odletující jiskry mohou oko závažně poranit. Nemalé nebezpečí také souvisí s vysokou rychlostí rachejtle. Když do oka narazí přímo, může být záchrana oka velmi komplikovaná, často i nemožná. Pokud dojde k poranění oka, je vždy nejlepší co nejdříve vyhledat očního lékaře. Pakliže je oko zasaženou jen štiplavým kouřem z pyrotechniky, je dobré oči vypláchnout čistou vodou a použít oční kapky, tzv. umělé slzy.