Po – pá: 7:00 – 18:00
 • cs
 • pl en de sk
-AA+
Objednat se

Paní docentka Baráková se již několik let řadí mezi přední oční mikrochirurgy. Je specialistkou na mikrochirurgii oka – především u chirurgie šedého zákalu a refrakčních zákroků. Prioritní postavení v této oblasti získala u nás i díky řešení vrozeného šedého zákalu včetně implantace umělých nitroočních čoček u dětí v novorozeneckém věku. Zabývá se i nádorovým onemocněním oka u dospělých a sonografií oka a očnice. Doc. Baráková je opakovaně oceňována za desítky tisíc provedených operací katarakty v České republice.

Paní primářka promovala v roce 1980 na Lékařské fakultě hygienické Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1980 – 2003 pracovala na Oční klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Královské Vinohrady, kde byla pověřena vedením operačních sálů, vedením refrakčního centra a vedením Centra pro nádorová onemocnění oka u dospělých. V letech 2003 do roku 2013 působila v Evropské oční klinice Lexum, kde zastávala funkci lékařské ředitelky. V současné době působí jako primářka pražské oční kliniky Gemini v Praze Krči. V roce 1985 jí byl udělen vědecký titul kandidát lékařských věd, v roce 2003 byla jmenována docentkou pro obor oční lékařství. V rámci České republiky se zasloužila o zavedení a rozšíření nových postupů ultrazvukové diagnostiky v oftalmologii s využitím především u nádorových onemocnění oka.

Je členkou oborové rady doktorandského studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. Opakovaně byla stanovena oponentem odborných prací v rámci habilitačního řízení a obhajoby disertačních prací v doktorandském studijním programu oftalmologie. Je autorkou a spoluautorkou četných odborných publikací včetně několika vědeckých monografií. Na domácích i zahraničních kongresech přednesla více než 200 přednášek.

Profesní životopis

 • Vzdělání
 • Praxe
 • Specializace a odborná činnost
 • Členství
 • 1974 – 1980 Lékařská fakulta hygienická Univerzity Karlovy v Praze
 • 1983 atestace I. stupně v oboru oftalmologie
 • 1985 kandidát lékařských věd
 • 1988 atestace II. stupně v oboru oftalmologie
 • 2003 jmenování docentkou oboru oční lékařství
 • 1980 – 1987 Lékařská fakulta hygienická Univerzity Karlovy, řádná interní aspirantura, odborný pracovník I, vědecký pracovník III
 • 1987 – 2003 Lékařská fakulta hygienická Univerzity Karlovy – 3. lékařská fakulta univerzity, odborný asistent, docentka
 • 2003 – 2009 Cornea Lexum s.r.o., primářka
 • 2009 – 2013 Cornea Lexum s.r.o., lékařská ředitelka Evropské oční kliniky Lexum
 • 2013 – dosud Gemini oční klinika Praha, primářka a operatérka
 • operace šedého zákalu (kataraktová chirurgie)
 • refrakční chirurgie
 • dětská katarakta
 • ultrazvuková diagnostika onemocnění sítnice a očnice
 • nádorová onemocnění oka u dospělých
 • pedagogická činnost pregraduální i postgraduální
 • vědecko-výzkumná činnost
 • publikační činnost (autor, spoluautor, učební texty, souborné referáty, apod.)
 • aktivní přednášející, téměř 300 přednášek

 

 

 • Česká lékařská komora (ČLK)
 • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně (ČLS JEP)
 • Česká oftalmologická společnost (ČOS)
 • Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH)
 • Evropská společnost kataraktové a refrakční chirurgie (ESCRS)
 • Mezinárodní společnost pro refrakční chirurgii (ISRS)
 • Americká akademie pro oftalmologii (AAO)