Po – pá: 7:00 – 18:00
  • cs
  • pl en de sk
-AA+
Objednat se

Nitrooční injekce látky Aflibercept

Oftalmologické indikace k léčbě pomocí účinné látky Aflibercept:

  • Vlhká forma věkem podmíněné makulární degenerace (exudativní VPMD).
  • Diabetický makulární edém – otok makuly (centrum ostrého vidění očního pozadí) u diabetické retinopatie, včetně otoků rezistentních, nereagujících na laserovou nebo chirurgickou léčbu.
  • Makulární edém nediabetické etiologie – jedná se otoky makuly především u cévních poruch sítnice jako jsou uzávěry žil tzv. venózní okluze.

Co je účinná látka Aflibercept?

Aflibercept je lék nové generace ze skupiny anti-VEGF. Jedná se o rekombinantní fúzní bílkovinu, která váže vaskulární endoteliální růstový faktor a placentární růstový faktor. Oba tyto faktory stimulují rozvoj otoku nebo tvorbu patologických cév v sítnici nebo pod sítnicí. Účinná látka Aflibercept byla primárně vyvinuta pro terapii očních onemocnění. V porovnání s jinými anti-VEGF preparáty starší generace má tato dvakrát delší eliminační čas a tedy frekvence opakování injekcí jsou 2 měsíce.

Jak se látka aplikuje?

Aflibercept se aplikuje ve formě nitrooční injekce do sklivce v dávce 2 mg. Vlastní aplikace je bezbolestná, aplikuje se nejtenčí injekční jehlou po předchozí přípravě oka kapkami lokálního anestetika.

Další průběh terapie

Měsíc po aplikaci následuje kontrola na naší klinice. O dalším průběhu léčby rozhoduje oční chirurg, který injekci aplikoval, a to na podkladě vyšetření zrakové ostrosti, oftalmoskopického nálezu na očním pozadí a výsledku spektrální optické koherentní tomografie event. fluorescenční angiografie sítnice. U věkem podmíněné makulární degenerace jsou injekce nejprve aplikovány ve třech po sobě jdoucích měsíčních intervalech, později pak ve standardním intervalu dvou měsíců.

Režim po nitrooční injekci

Po aplikaci je nutné do oka kapat předepsané kapky 5xdenně po dobu 5 dnů. V případě zhoršení dosavadní zrakové ostrosti nebo výrazného podráždění léčeného oka ihned kontaktujte naší kliniku. Pracovní neschopnost doporučujeme omezit jen na den aplikace.

Možné komplikace po aplikaci injekce s účinnou látkou Aflibercept

Komplikace lze rozdělit na celkové a oční. Jakékoliv závažnější komplikace jsou vzácné. Oční komplikace zahrnují nitrooční krvácení, šedý zákal, odchlípení sítnice a nitrooční infekční zánět tzv. endoftalmitidu. Vzhledem k tomu, že nitrooční injekci aplikuje zkušený oční chirurg za sterilních podmínek, jsou tato rizika redukována na minimum. Z celkových komplikací je to především alergická reakce. Pokud trpíte alergií, informujte o ní lékaře před aplikací. Ostatní systémové komplikace jsou vzhledem k nízké dávce této látky a skutečnosti, že je aplikován do sklivce a nikoliv do krevního oběhu, mizivé.