Pro oční operaci v Gemini se rozhodla hraběnka Diana Šternberková.

Šternberkové jsou jedním z nejstarších českých šlechtických rodů.