Bez brýlí jsem překonala období střední školy i vysokoškolských studií a svět kolem sebe jsem vnímala svým specifickým viděním nekorigovaného myopa. Vždy když jsem zkusila korekci vady brýlemi nebo kontaktními čočkami, zdál se mi obraz tak nějak nepřirozený a čočky jsem si nikdy neoblíbil.

Souhrou osudu i náhod jsem obor očního lékařství přijala za svou profesní cestu a následovala tak maminku. V rámci přípravy na specializaci jsem se dostala na vysoce profesionální pracoviště Gemini ve Zlíně, které je pod charismatickým vedením primáře MUDr. Stodůlky zaměřeno mimo jiné i na laserovou korekci refrakčních očních vad. Pod dojmem vysoké úrovně tohoto zdravotnického zařízení i pod stále se zvyšujícími nároky na ostrost mého vidění při práci i mimo ni, jsem přivítala možnost přejít ze strany lékaře na druhý břeh – zkusit roli pacienta. Nepodceňovala jsem možné komplikace, ale touha po plnohodnotném vidění a především profesionalita a preciznost prim. MUDr. Stodůlky převážila veškeré obavy.

Operace provedena femto-sekundovým laserem je netraumatická, trvá pouze několik minut a pacientovi je postup zákroku vysvětlován klidným a laskavým hlasem operátora. Pooperační bolestivost byla zanedbatelná a první zrakové vjemy nepopsatelné! Čekala jsem potíže s akomodací (zaostřováním) blízkých předmětů, ale ty se velmi záhy upravily a já se již po několika dnech vrátila do pracovního procesu i ke svým koníčkům. Ještě dnes nepřestávám být nadšena ze svého „nového světa“ a konečně si užívám detailů, které mi předtím unikaly.

Vyjadřuji tímto svoji vděčnost a dík primáři MUDr. Stodůlkovi, kterého si vážím pro jeho lidský a korektní přístup ke svým pacientům i kolegům. Děkuji celému týmu Gemini za vytvoření příjemné atmosféry, kterou je toto specializované oční centrum pověstné.