Vážená očná klinika Gemini!

V prílohe posielam kupon so štyrmi bonusovými body prípravku Gemioptál Forte, ktoré trvale používam a ktoré mi po operáciách doporučil Primar MUDr. Pavel Čejka. Beriem ich pravidelne a cítim zlepšenie zraku.

Zároveň chcel by som vrúcne poďakovať p. Prim. MUDr. Čejkovi za je starostlivosť a navrátenie zraku po operáciách, ktoré som u Vás absolvoval a mal so mnou trpezlivosť a vyliečenie. Zrak sa mi zlepšuje a mám radosť. Spomínam na chvíle, keď podľa objednania som prichádzal do jeho ambulancie, krásnymi, láskavými slovami ma privítal a snažil mi pomôcť a pomohol mi. Ešte vaščiu radost som mal ak po vyliečení som doprevádzal manželku na operáciu šedého zákalu, a ak ma videl prišiel za mňou s úsmevom. To bola síla, energia ak lekár prejavuje takú ochotu pacientovi. Za jeho starostlivosť, trpezlivosť a snahu čo najlepšie pomoc mu od srdca ďakujem a prajem mu hodne zdravia, spokojnosť pri liečení ďalších pacientov, ktorých denne má veľa. Vždy si najde čas ku krásnemu vzťahu pohovoriť, povzbudiť. Za to i ja mu ďakujem.

S pozdravom
Samuel Londák