Děkuji paní MUDr. Uhlářové i celému kolektivu za vzornou péči před i při operaci.
Málková