Byla jsem velmi překvapena a potěšena precizností předoperační přípravy a výborným přístupem personálu na operačním sále.