Primář vitreoretinálního centra

Narozen 7.5.1972. 1990-1996 studium na FAKULTĚ VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ UNIVERZITY KARLOVY v PLZNI, promoce 7/1996. Od roku 1996-2006 pracoval na Očním oddělení Krajské nemocnice T.Bati ve Zlíně. Od roku 2002 jako vedoucí vitreoretinální chirurg a vedoucí regionálního centra pro konzervativní a chirurgickou terapii uveálních zánětů. Zabývá se především komplexní mikrochirurgickou a konzervativní léčbou onemocnění sítnice a sklivce. Spolu s prim. Stodůlkou jako jeden z prvních chirurgů v České republice začal provádět tzv. bezstehovou operaci sítnice a sklivce (25-gauge PPV), která je zaměřena především na terapii makulárních onemocnění. Dosud provedl přes 800 operací sítnice a sklivce. Ve spolupráci s neonatologickým centrem se zabývá diagnostikou a laserovou léčbou retinopatie nedonošených. Dosud provedl přes 50 laserových ošetření sítnice u nedonošenců. Je autorem více než 40 abstrakt a přednášek s tématikou vitreoretinální chirurgie. V devadesátých letech se zúčastnil klinické studie BIOREX. Vede vitreoretinální centrum Gemini – Zlín.

Odborné vzdělání, stáže a kvalifikace:

* 1999 – atestace oftalmologie I. st.
* 2000 – 22. Tuebingen detachment course Bratislava
* 2004 – licence ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY
* 2004 – stáž vitreoretinální chirurgie, Augenklinik Frankfurt/Main Höchst, Německo
* 2005 – atestace oftalmologie II. st.
* 2005 – 39. Detachment course Praha

Je členem České vitreoretinální společnosti, ČSRKCH a dalších odborných společností.