Najnovší femtosekundový laser Z6, vyrábaný švajčiarskou firmou Ziemer disponuje unikátnymi vlastnosťami, ktoré ho odlišujú od iných femtosekundových laserov. Má najjemnejšie pulzy zo všetkých v súčasnosti vyrábaných laserov pre operácie očných chýb. Používa sa preto predovšetkým pre šetrné odstraňovanie dioptrií. Laser Z6 tiež umožňuje vytvárať v rohovke takmer ľubovoľne trojrozmerné tvary.