Súčasťou festivalu sú každý rok tzv. Live surgery, 3D priame prenosy očných operácií, ktoré sledujú odborníci v sále, ale aj takmer tisíc záujemcov na internete. Súčasťou tohtoročného deviateho ročníka bolo osem prenosov,  šesť prenášaných z očnej kliniky Gemini zo Zlína a dva z belgických Antwerp.  Súčasťou celodennej konferencie bolo množstvo odborných prednášok, kazuistík, kedy prednášajúci prezentovali prípady z praxe.

Počas popoludnia tiež prebehla internetová diskusia k záznamu unikátnej očnej operácie vykonanej doktorom Howardom Gimblem v Calgary v Kanade. Spolu s primárom Stodůlkou o nej diskutovali medzinárodne uznávaní odborníci Boris Maljugin z Ruska, Roberto Bellucci z Talianska, Calvin W. Roberts z USA. Počas festivalu Howard Gimbel, ktorý bol viackrát označený za jedného z najvýznamnejších očných chirurgov súčasnosti, dostal cenu za celoživotný prínos oftalmológii.

Záštitu nad festivalom prevzali minister zdravotníctva Svatopluk Němeček, primátor mesta Zlín Miroslav Adámek, hajtman Zlínskeho kraja Stanislav Mišák, námestník hajtmana pre zdravotníctvo Lubomír Nečas, očný lekár a čestný predseda festivalu Pavel Rozsíval, oftalmológ a čestný predseda festivalu Milan Izák, prednosta Očnej kliniky 3. LF UK a Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady a čestný predseda festivalu Pavel Kuchynka.