Co je to 7D laser?

7D laser je laser na operace očních vad, který nejdokonaleji sleduje všechny mikropohyby oka v průběhu operace v sedmi dimenzích, a tím dosahuje vysoké přesnosti a spolehlivosti operace. První 7D laser v ČR byl instalován na klinice Gemini.

Jaký je rozdíl mezi metodami LASIK a LASIK femtosekundovým laserem?

Femtosekundový laser vytváří v první části operace na rohovce tenkou vrstvičku zvanou lamela. U metody LASIK je tato vrstvička z rohovky řezána mechanickým přístrojem s čepelkou. Femtosekundový laser je přesnější a šetrnější, a také umožňuje vytvořit tenčí lamelu. Proto je operace femtosekundovým laserem bezpečnější a příjemnější – nejsou cítit žádné vibrace, a také po operaci jsou oči klidnější. LASIK femtosekundovým laserem dovoluje odstraňovat o něco více dioptrií než LASIK prováděný mechanickým nástrojem.

Jaký je rozdíl mezi metodami LASIK a epi-LASIK?

Zjednodušeně řečeno, rozdíl spočívá v různém způsobu přípravy oka na samotnou laserovou korekci. Operace LASIK začíná vytvořením tenké vrstvy (lamely) v přední části rohovky, která se odklopí, a po korekci znovu přesně vrátí na původní místo. Lamela obsahuje dvě vrstvy – epitel a stroma rohovky. Ačkoliv je tato lamela velmi tenká (100 až 180 µm), je tlustší než vrstva separovaná u operace epi-LASIK.
U metody epi-LASIK se z povrchu rohovky separuje tenká vrstvička svrchního epitelu, která se po laserové korekci, stejně jako u metody LASIK, vrací na původní místo. Tato vrstvička je jen 50µm tenká, a po operaci se postupně obnovuje. Výhodou operace epi-LASIK je, že probíhá více povrchově než LASIK. Někdy je výsledná kvalita vidění po epi-LASIKU ještě lepší než po LASIKU, na očích s hodně strmě zakřivenou rohovkou může být epi-LASIK bezpečnější. Nevýhodou epi-LASIKU je mírná pooperační bolestivost a pomalejší zlepšování zraku po operaci.

Mohu se sám / sama rozhodnout, o kterou metodu operace mám zájem?

Nejvhodnější metodu určí lékař až po vyšetření Vašich očí. Většinou provádíme LASIK femtosekundovým laserem s použitím 7D laseru. Ne vždy je možné a vhodné ponechat rozhodnutí přímo na klientovi – je lépe se rozhodnout po společné dohodě s lékařem.

Je operace bolestivá?

Vlastní zákrok není bolestivý – oko je znecitlivěno kapkami. Přesto bývá na začátku operace chvilku cítit tlak a v průběhu operace doteky nebo výjimečněji slabé píchnutí. Častěji než bolest pacienti spíše cítí pocit, který popisují jako lechtání.

Je pooperační stav bolestivý?

Pooperační průběh u operací metodou LASIK a LASIK femtosekundovým laserem je většinou bezbolestný, pouze krátkodobě může přetrvávat pocit cizího tělíska v oku. U metody epi-LASIK je oko citlivější až bolestivé v prvních dvou dnech od zákroku.

Operuje všechny pacienty přímo prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.?

Laserové korekce očních vad provádí MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc., MUDr. Petra Uhlářová, MUDr. Monika Horáčková, Ph.D., MUDr. Simona Šťastná a MUDr. Martina Veselá, FEBO

Je možno operovat obě oči v jeden den?

Ano, je to obvyklý postup, který si zvolí téměř všichni pacienti.

Je vždycky celá vada odstraněna jednou operací?

Je mnoho pacientů, u kterých je celá vada odstraněna jen jednou operací. Ačkoliv používáme nejmodernější a nejpřesnější lasery a většina pacientů po operaci už brýle nepotřebuje, je nutné v některých případech ne zcela přesný výsledek první operace upravit opakovanou operací. Ta je prováděna zdarma. Často je možné ji udělat již za pár dnů po operaci, ale někdy je vhodné opakovaný výkon odložit o delší dobu.

Jakou má prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D. zkušenost s laserovými operacemi?

Dr. Stodůlka byl první oční chirurg, který v ČR provedl operaci LASIK, epi-LASIK i LASIK femtosekundovým laserem. Z toho vyplývá, že má s těmito operacemi u nás nejdelší zkušenosti a provádí jich také nejvíce.

Jak dlouho zákrok trvá?

Laserová korekce zabere asi 10 minut na jednom oku, přičemž délka působení samotného laserového paprsku se počítá na sekundy.

Můžu po operaci řídit?

Bezprostředně po zákroku není vidění ještě zcela ustáleno, a proto je nutné dohodnout si odvoz.

Co když nastanou problémy, zhoršení vidění apod.?

V takovém případě se můžete kdykoliv obrátit na naše infocentrum na telefonních číslech 577 202 202 nebo 810 999 999. U vybraných typů zákroků platí doživotní záruka.

Je v pořádku, že jedno oko vidí po operaci lépe než druhé?

Ano, ustálení vidění po operaci může na jednom oku probíhat rychleji než na druhém.

Jak lze postupovat, nejsem -li s výsledkem operace spokojen / a?

Výsledek operace nelze definitivně hodnotit několik dní po zákroku. Pokud by kvalita vidění neodpovídala tomu, co jste čekali, zavolejte a dohodneme konsultaci nebo vyšetření.

Je výsledek stabilní, nebo se moje vada zraku např. za 10 let vrátí?

Výsledek moderní laserové operace je dlouhodobě stabilní. Přesto nelze zaručit, že se oko někdy v budoucnu ještě nezmění. Pokud není výsledek operace dostatečně přesný, provádíme v době asi jednoho roku po operaci korekci zdarma.

Jakým způsobem se před operací znecitlivuje oko?

Pouze kapkami, oční víčka se někdy natírají anestetickou mastí.

Je pooperační léčení hrazeno pojišťovnou jako pracovní neschopnost?

Domácí léčení po laserové korekci oční vady není hrazeno pojišťovnou a nejedná se o standardní stav pracovní neschopnosti.

Za jak dlouho po operaci můžu sportovat, např. plavat, jezdit na kole apod.?

První měsíc po operaci je třeba důsledně předcházet poranění oka a infekci. Proto nedoporučujeme pobyt v prašném a zakouřeném prostředí. Nedoporučujeme také plavání, pobyt u moře a náročné nebo nebezpečné sporty. Naopak za pár dnů po operaci lze provádět běžné rekreační sporty – jezdit na kole, hrát tenis nebo golf apod.

Přispívá na zákrok pojišťovna?

Jedná se o operaci hrazenou pacientem.

Mohu platit předem, nechci -li cestovat s velkým obnosem peněz?

Samozřejmě můžete zaplatit převodem, na požádání Vám vystavíme proforma-fakturu, a po operaci dostanete daňový doklad.

Lze operací odstranit potřebu obyčejných brýlí na čtení – vetchozrakost neboli presbyopie?

Vetchozrakost má zcela jinou příčinu než např. krátkozrakost nebo dalekozrakost. Objevuje se přibližně ve 40 letech věku, kdy lidé postupně přestávají dobře vidět na čtení. Při vetchozrakosti se postupně snižuje schopnost očí zaostřovat vidění do blízka – na čtení. Nabízíme několik metod léčby vetchozrakosti.

Je možné laserovou operací odstranit šilhání (strabismus)?

Je to možné, ale pouze u tzv. akomodativního typu šilhání. Toto šilhání je často sdruženo s dalekozrakostí. Pokud se před operací po nasazení brýlí šilhání upraví a oči se dívají rovně, je velmi pravděpodobné, že šilhání bude laserovou operací dalekozrakosti odstraněno. Tuto skutečnost je však vždy lépe konzultovat před operací s lékařem.