V jakém věku obvykle člověka postihuje šedý zákal?

Nejčastější je věkem podmíněná (senilní) katarakta, se kterou se setkáváme přibližně od 50. roku věku. Kromě věku existuje řada dalších příčin, které mohou vést ke vzniku šedého zákalu. Onemocnění může být způsobeno např. léčivy nebo vzniknout jako následek úrazu, což jsou případy, kde věk prakticky nehraje roli. Vzácně se vyskytuje i vrozený šedý zákal.

Je operace jediný způsob léčby?

Ano, jiná možnost neexistuje. Zkalenou čočku je nutno operací odstranit a nahradit čočkou umělou. Žádné jiné řešení není možné.

Co když nejsem pojištěn u jedné z vašich smluvních pojišťoven?

V takovém případě můžete buď uhradit operaci hotově či převodem, nebo přejít k jiné pojišťovně. Ke změně zdravotní pojišťovny může dojít pouze 1 x za 12 měsíců, a to vždy k 1.1. následujícího roku.. Rádi Vám se změnou poradíme.

Musím mít předoperační vyšetření?

Pokud jste zdráv/a, není předoperační interní vyšetření potřeba. Pokud pravidelně užíváte nějaké léky, je vhodné se nechat vyšetřit vaším praktickým lékařem. Stačí mu sdělit, že se chystáte na operaci šedého zákalu, která trvá asi 20 minut a neuspává se při ní. Pokud si přinesete oční vyšetření, budeme rádi. Pokud ne, nevadí. Každému pacientovi oči před operací vyšetříme sami.

Co je umělá nitrooční čočka a kam se do oka dává?

Umělá nitrooční čočka nahrazuje v oku Vaši čočku, která byla z důvodu šedého zákalu z oka operací odstraněna. Z ní v oku zůstal jen čirý tenký obal – tzv. čočkové pouzdro, do kterého chirurg implantuje umělou nitrooční čočku.

Bude vidění přes umělou čočku dobré na všechny vzdálenosti?

Vidění je po operaci šedého zákalu ostré většinou jen do dálky. Pro ostré vidění na blízko, např. při čtení, je potřeba brýle. Je ale možno operaci udělat i tak, že člověk po ní čte bez brýlí a potřebuje je naopak pro pohled do dálky.

Co je to multifokální čočka?

Jde o čočku se speciálně konstruovanou optikou, která má více ohnisek a umožňuje ostré vidění do dálky i do blízka. Tyto čočky jsou poměrně drahé a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Na pooperační kontrolu půjdu opět k vám, nebo ke svému očnímu lékaři?

Vzhledem k tomu, že operaci šedého zákalu doporučuje většinou váš oční lékař, záleží pooperační kontrola podle stavu Vašich očí na dohodě s ním. Někdy stačí kontrola u Vašeho lékaře, někdy doporučujeme i kontrolu u nás. Rozhodnutí je individuální, hlavní roli hraje váš zdravotní stav a vzdálenost bydliště.

Jaká je doba léčení po operaci?

Po běžné operaci šedého zákalu doporučujeme u lidí, kteří nejsou vystavení prašnému nebo agresivnímu prostředí, týdenní pracovní neschopnost.

Je možné, že mám šedý zákal jen na jednom oku?

Ano, ale je obvyklé, že se později objeví i na druhém.

Jaký je rozdíl mezi šedým a zeleným zákalem?

Šedý zákal je zkalení oční čočky, zelený zákal je zvýšený oční tlak, který poškozuje oční nerv. Zatímco šedý zákal lze léčit jen operací, zelený zákal se většinou léčí kapkami. Protože zeleného zákalu existuje více forem, říkáme raději zelené zákaly. Některé zelené zákaly lze operovat, ať už laserem nebo chirurgicky. Obojí na klinice Gemini provádíme.