Jsem velmi spokojen s průběhem celého pobytu a operace na klinice Gemini v Brně. A to již od samotného vstupu na kliniku, profesionální přístup všech pracovníků k pacientům během celého vyšetření a v neposlední řadě práce pana MUDr. Kaňovského, primáře kliniky, a jeho asistentkám na operačním sále.
Děkuji moc.