prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR
Přednosta kliniky
Životopis | Osobní stránky

doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
Primářka
Životopis

MUDr. Darina Bujalková
Zástupce primářky
Životopis

MUDr. Robert Kadlec
Vedoucí lékař vitreoretinálního centra

Bc. Květoslava Schreibová
Vrchní sestra

 
prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.

MUDr. Denisa Darsová, Ph.D.
 
MUDr. Ján Čúvala, Ph.D.

MUDr. Dana Garajová

MUDr. Monika Horáčková

MUDr. Andriána Kalužáková
 
MUDr. Martina Veselá, Ph.D., FEBO, MBA

MUDr. Lucie Němcová

MUDr. Veronika Sušická

MUDr. Irena Svobodová

MUDr. Martina Šajdíková

MUDr. Jakub Toman
 
MUDr. Zuzana Vavreková