1. Všechny lasery mají 7D funkce

Protože běžně vnímáme svět ve třech rozměrech, může být přidávání dalších dimenzí matoucí. Svět je stále 3D, pouze v kontextu laserů se jedná o možné směry (osy) pohybu oka při operaci. Čím více možných pohybů dokáže laser vyhodnotit a přizpůsobit jim směrování paprsku, tím přesnější je výsledek operace a kvalita vidění po operaci. Zdaleka ne všechny lasery takovou funkcí disponují, i když se jí na webových stránkách pracoviště chlubí. Nejpropracovanější systém sledování a kompenzace pohybů oka má laser AMARIS 1050 s funkcí 7D, který na klinikách Gemini používáme jako jediní v ČR. Podrobnější vysvětlení včetně počítačové animace najdete zde.

2. LASER XY je nejrychlejší na světě

Vždy záleží, jakým způsobem se rychlost laseru měří. Nejčastěji se pro porovnávání laserů různých výrobců používá frekvence laserových pulsů, tj. počet pulsů za sekundu. Pokud má laser frekvenci pulsů 1050 Hz, znamená to, že za sekundu umístí na oko 1050 laserových pulsů, což je právě frekvence nejrychlejšího laseru současnosti pro operace očních vad Schwind AMARIS 1050 používaného klinikou Gemini. Laser AMARIS 1050 je až 5x rychlejší než např. v České republice hodně rozšířený MEL 80 od firmy Zeiss a2x rychlejší než laser MEL 90.

3. Na rychlosti laseru ve skutečnosti vůbec nezáleží

Vyšší rychlost především zkracuje dobu, po kterou je oko vystaveno vlivům okolního prostředí. Čím kratší tato doba je, tím méně se mění podmínky v průběhu zákroku a oko při laserové operaci méně vysychá, což je důležité pro přesnost a šetrnost a ke snížení rizika pooperačních komplikací. Vyšší rychlost také znamená pokročilost laserové technologie – první lasery pro operace očních vad měly rychlost 25Hz, dnes je to 1050Hz.

4. Oční vada se po laserové operaci nikdy nevrátí

Bohužel to není možné zcela zaručit a vada se výjimečněji může zčásti vrátit. Z tohoto důvodu nabízíme na klinikách Gemini doživotní záruku na korekci zdarma, pokud se vada vrátí a je možno ji stejnou laserovou metodou opět korigovat. Navíc nabízíme jako jediní unikátní technologii extra, která stabilizuje výsledek laserové operace a snižuje riziko návratu oční vady.

5. Vyšetření v tentýž den jako operace není vhodné

Díky špičkovému diagnostickému vybavení, pokročilé logistice, systému přenášení dat a týmu zkušených odborníků nabízíme jako jediní v ČR možnost vyšetření a operace v jednom dni, což šetří pacientův čas i peněženku. Standardně se pro vyšetření sítnice musí rozšířit zornička kapkami. Při rozšířené zornici nelze provést laserovou operaci. Klinika Gemini má na všech svých pracovištích jako první v ČR unikátní americkou širokoúhlou kameru Daytona, která dokáže zobrazit sítnici i skrze nerozšířenou zornici a proto můžeme nabídnout vyšetření i operaci ve stejný den, což je u pacientů velmi oblíbené. Samozřejmě, že je možno se objednat jen na vyšetření a operaci udělat v jiný termín. Pacienty s dalekozrakostí zveme na předoperační vyšetření vždy zvlášť, protože bývá potřeba ověřit hodnotu vady po dočasném umrtvení očního akomodačního svalu, což u krátkozrakosti běžně potřeba není.

6. Metoda ReLEx SMILE je nejlepší a nejvhodnější pro všechny pacienty

LASIK ReLEx SMILE je mladou a progresivní metodou korekce očních vad. Její výhoda spočívá v tom, že během operace nevzniká rohovková lamela jako u klasického FEMTO LASIKu, ale laserem se vyřízne z hloubi rohovky lentikula, která je vyjmuta 2 až 4mm mikrořezem. Operace je tudíž šetrnější a bezpečnější, ale bohužel méně přesná a nedá se opakovat, což je její hlavní nevýhoda v případě, že se v budoucnu oční vada částečně vrátí. ReLEx SMILE je méně přesný než FEMTO LASIK s funkcí 7D, není možno použít ho pro korekce složitějších vad a tzv. aberací vyššího řádu. Proto ReLEX SMILE rozhodně nemůžeme považovat za univerzálně nejlepší a nejvhodnější laserovou metodu.

7. PRK je moderní šetrná metoda nebo naopak PRK je zcela zastaralá metoda

Operace metodou PRK se prování povrchově, tj. na začátku operace se nevytváří rohovková lamela. Důsledkem je bolestivější pooperační průběh v prvních třech dnech po operaci. Proto byla PRK historicky nahrazena metodou LASIK a později femto-LASIK. Přesto může být v některých případech tou nejvhodnější metodou – např. u tenké rohovky. Varianty jako „no touch PRK“ a „ASA = Advanced Surface Ablation“ jsou moderními nuancemi PRK. Prim. Stodůlka používá na klinikách Gemini vlastní speciální vyvinutý postup, který významně snižuje nebo i odstraňuje bolest po PRK.

8. LASIK mechanickým mikrokeratomem je moderní operační metoda

Operaci LASIK zavedl v ČR prim. Stodůlka v roce 1995. Tvorba lamely na začátku operace LASIK se tehdy prováděla mechanickým přístrojem, tzv. mikrokeratomem. Ten byl později nahrazen femtosekundovým laserem, který v České republice zavedl opět prim. Pavel Stodůlka v roce 2006 a vznikla metoda femto-LASIK. Použití mechanického přístroje nemá žádnou výhodu, pro kterou by mělo smysl mikrokeratom stále používat a na klinikách Gemini ho už nepoužíváme. Laser je jednoznačně lepší, šetrnější, rychlejší a bezpečnější. Z důvodu vysoké pořizovací ceny laseru je některými pracovišti dodnes při operacích používán mechanický mikrokeratom, je to však zastaralé a překonané řešení. LASIK mechanickým mikrokeratomem se někdy nazývá SBK.